Behandeling

Behandeling

De behandeling bestaat uit verschillende consulten en een regelmatige afstemming tussen de consulten door.

Tijdens het eerste consult wordt de basis gelegd voor de behandeling. De gesprekken vinden altijd plaats in een persoonlijke sfeer van rust, aandacht en geduld. Naast de specifieke klachten of problemen, probeer ik zoveel mogelijk te weten te komen over de familiaire achtergrond, de biografie en de ziektes die doorgemaakt zijn. De patiënt vertelt het verhaal, de homeopaat luistert en vraagt.

Na het eerste consult zal er al een begin gemaakt worden voor een behandeling met een  homeopathisch middel. In de vervolgafspraken ga ik dieper in op de klachten en zal telkens worden gekeken of de middelen nog nodig zijn of dat een ander middel ingezet moet worden. Tussen de consulten door kan het belangrijk zijn dat ik op de hoogte blijf van de resultaten. Dit kan telefonisch of per email.

Natuurlijk heb ik als homeopaat geheimhoudingsplicht. Wel kan ik een casus met mijn collega’s willen bespreken , maar zal dit nooit doen zonder uw toestemming.

De vervolgconsulten
Tijdens de vervolgconsulten worden de ervaringen, reacties, verbeteringen en/of stagnaties als gevolg van de behandeling besproken. Ook zal ik vragen naar nieuwe klachten en of er nog opvallende dingen gebeurd zijn in het dagelijks leven. Ook onderwerpen die niet meteen in het eerste consult gezegd konden worden, kunnen dan besproken worden. Op basis van al deze informatie wordt er een nieuw geneesmiddel voorgeschreven of wordt het te gebruiken middel bijgesteld.
Een vervolgconsult duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier. Tijdens ieder vervolgconsult probeer ik signalen op te vangen die van belang zijn voor de behandeling. Ook zal ik indien nodig voedingsadviezen geven.

Praktijk Castricum