Home

Home

Welkom op de website van Bowine Eisenga, praktijk voor klassieke homeopathie in Castricum.

U kunt in mijn praktijk terecht voor een persoonlijke behandeling helemaal op u afgestemd.

Behandeling van:

  • Acute of langer bestaande klachten
  • Lichamelijke, psychische of emotionele klachten
  • Baby’s, kinderen, pubers, volwassenen

Homeopathie is een geneeswijze waarbij aandoeningen behandeld worden met homeopathische geneesmiddelen die het zelfgenezend vermogen stimuleren.  Homeopathische geneesmiddelen zijn duurzaam en bij deskundig gebruik volstrekt veilig en worden voor beperkte duur gebruikt in kleine
doseringen.

Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op basis van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentiëerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.

Iedere behandeling is afgestemd op de individuele patiënt.  Als klassiek homeopaat is het van belang om naar de patiënt te luisteren. De informatie die ik zo krijg bepaalt de richting van de behandeling. Het doel van de behandeling is de innerlijke geneeskracht te stimuleren. Hierdoor kan het genezingsproces in gang gezet worden dat kan leiden tot herstel. Waarna u zich weer in balans en gezonder voelt.

Ik ben lid van de NVKH onder nummer 04-0729. De registratie bij deze beroepsvereniging maakt dat vrijwel alle verzekeringen de consulten geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Ik ben ingeschreven  in het RBCZ-register met licentienr. 170106R

In het TCZ-register.  Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg

Praktijk is aangesloten bij Quasir. Stichting Zorggeschil

Alle homeopaten in de complementaire zorg vallen sinds 1 januari 2017 onder de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). In het kader van deze wet moet iedereen kunnen beschikken over een klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Dit hebben wij geregeld middels de collectieve aansluiting bij Quasir Stichting Zorggeschil. Maar natuurlijk hoop ik dat u met uw klacht eerst bij mij komt, zodat we er samen uit kunnen komen.

Stichting Zorggeschil folder www.zorggeschil.nl  en www.quasir.nl

  • Adres:Stichting Zorggeschil, Postbus 24018, 3502 MA  Utrecht

06-12583075 (ambtelijk secretaris) 9.00 tot 17.00 uur (ma t/m vr)

KvK nr. 37151618